Hinnasto - Prislista 2022

Vakiovuorot

Ilta (klo 15.00 jälkeen) ..........................140,00€

 

Viikonloppuisin ja

aamuisin klo 7.00-9.00 ......................... 100,00€

Abonnemang
Kertamaksut

Maanantai - Perjantai klo 10.00-15.00 ... 10,00€

 

Perjantai 15.00-21.00 ja

Lauantai 10.00-18.00 sekä

Sunnuntai 12.00-15.00 ............................10.00€

 

Maanantai - Torstai sekä

Sunnuntai klo 15.00 - 21.00.................. 15,00€

 

Maksetaan paikan päällä tenniskioskiin.

VAIN KORTTIMAKSU KÄY!
Mikäli kioski on kiinni, laskutetaan vuoro s-postitse.

10 kerran kortti

Pelaa 10 tuntia maksa 9!

 

Päivävuorot ja

viikonloput ennen sunnuntai klo 15 .....90,00€

 

Iltavuorot (klo 15-21) ..............................130,00€

 

Vain korttimaksu!

Kväll (efter kl.15.00)...............................140,00€

 

Veckoslut och

morgnar kl. 7.00-9.00 ........................... 100.00€

 

Engångsavgifter

Måndag - Fredag kl. 10.00-15.00 ............. 10,00€

 

Fredag 15.00-21.00 och

Lördag 10.00-18.00 samt

Söndag  12.00-15.00 ................................10.00€

 

Måndag - Torsdag samt

Söndag kl. 15.00-21.00............................15,00€

 

Betalas på plats till tenniskiosken

ENDAST KORTBETALNING!
Om kiosken är stängd, faktureras turer per e-post.

10 gångers kort

Spela 10 timmar betala 9!

 

Dagtider och

veckoslut till söndag före kl. 15..............90,00€

 

Kvällstider (kl. 15-21)..............................130,00€

 

ENDAST KORTBETALNING!

ÅLK ja TVS: Jäsenalennus 15% kaikista tennisvuoroista sekä kahvion ja shopin tuotteista.

 

ÅLK och TVS: Medlemsrabatt 15% på alla tennisturer och produkter i kafeterian och shopen.